Tett bygge gjerde

Skrevet .
Vi er i disse dager i gang med å sette opp tett bygge gjerde mot Breivikveien. Vi håper det vil gi et litt bedre miljø mot naboene. Innen et par uker vil det også komme folie på noen av modulene slik at de fremstår litt mer hyggelige. Eksempel på folie: Bilder fra oppstart montering i […]

Lekter på plass for arbeid med sjøledninger

Skrevet .
Nå er lekteren på plass i Lervig bukta og den skal brukes til å klargjøre for sjøledninger som skal legges ut i Lervig bukta og videre ut i havnebassenget utenfor Lervig brygge. Det er 4 store ledninger som skal legges ut til forskjellige dyp. 2 sjøledninger skal tilknyttes VA pumpestasjonen som skal bygges i forlengelsen […]

Flytting av gang- og sykkelvei

Skrevet .
Vi har i dag lagt om gang- og sykkelveien langs Ryfylkegaten. Den er nå plassert langs sykehjemmet og den som går langs sjøen vil bli stengt iløpet av dagen eller i morgen. Dette gjør vi for å ha en sikrest mulig gang- og sykkelsti for våre myke trafikanter. Fotgjengerovergangen vil også bli tilpasset den nye […]

Støyende arbeid

Skrevet .
Vi er i gang med arbeider etter ferien og har startet opp med diverse arbeider forskjellige steder på tomten. Langs Ryfylkegaten har vi startet opp med spuntarbeid i forbindelse med byggegrop til en VA pumpestasjon som kommer i forlengelsen av selve brannstasjonsbygget. Dette arbeidet medfører en del støy, så vi tilstreber oss at dette arbeidet […]

Rundkjøring tilbake og bussen går i Sandnesgata igjen

Skrevet .
Endelig er rundkjøringen tilbake og bussen starter å kjøre i Sandnesgata igjen fredag morgen. Gang- og sykkelstien mellom Krossgata og Sandnesgata er også åpen for ferdsel igjen. Gående mot sentrum har fortsatt gang- og sykkelsti langs sjøen opp mot parken og videre opp Ryfylkegaten. Alle arbeider rundt tomten til den nye brannstasjonen tar fra fredag […]

Byggeplass skilt på plass

Skrevet .
Det er mye aktivitet i området om dagen og alle jobber for å ha en så sikker som mulig hverdag for de som bor her og de som jobber her. Vi jobber på spreng for at det skal bli litt bedre for trafikken i området når vi tar ferie. Det er forberedende arbeider som må […]

Neste fase i omkjøring Breivikveien/Sandnesgata/Ryfylkegata og gangveg i Krossgata

Skrevet .
Det vil bli en ny omlegging av veien tirsdag eller onsdag i uke 17. Den største forskjellen blir at det ikke vil bli mulig å gå gangvei opp mot Krossgata som i dag blir mye brukt til skolevei. En må nå gå opp bakken i Breivikveien mot Rema1000 eller lenger inn i Sandnesgaten og opp […]

Nabovarsel for grunnarbeider og masseutskifting

Skrevet .
Vi har sendt ut nabovarsel til omkringliggende naboer angående varsel om oppstart av grunnarbeider og masseutskifting av tomten til brannstasjonen og deler av den nye Lervig parken. Første steg blir den skraverte lille firkanten hvor VA-avløpsstasjonen kommer. Her skal i starte gravearbeider og fjerne forurenset masse først. Så fortsetter vi å fjerne forurenset masse i […]

Omkjøring i krysset Breivikveien – Ryfylkegata/ Sandnesgata

Skrevet .
Som dere sikkert har registrert holder Nordbø maskin på med gravearbeid for oss i forbindelse med utskifting av rør i bakken. Dette er en del av forberedelsene til den nye brannstasjonen som kommer her i Lervig og Lervig kvartalet som kommet lenger oppe ved Haugesundsgata. I den forbindelse vil det bli noe omkjøring alt ettersom […]
Epostvarsel

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.