Arbeid natt til torsdag 29.2022

27.september 2022

Vi er nødt til å utføre noe arbeid natt til torsdag 29.09.2022.

Grunnen for at arbeidet må utføres på nattestid er at vi må stenge tilgang til varmt vann ved Lervig sykehjem for å koble sammen ny og gammel trase på fjernvarme. Alle berørte parter for stenging av varmt vann blir/ er kontaktet av Lyse Neo for informasjon.

Arbeidet vil bli utført fra kl. 21.00 onsdag 28.09.2022 til kl. 06.00 torsdag 29.09.2022.

Det vil være noe bruk av gravemaskin i tidsrommet 22.00-01.00, ellers er det mest støyende verktøyet som vil bli brukt vinkelsliper.

Området arbeidet vil foregå i er mellom Lervig sykehjem og vår brakkerigg, tett opp i den nye gang- og sykkelveien som er etablert i området.

På forhånd takk for tålmodigheten.