Brannstasjonen begynner å vise på overflaten

21.februar 2022

Det meste av det synlige arbeidet har til nå vært de to tilleggsbyggene, VA pumpestasjon og Lyse Neo fjernkjølestasjon, men nå begynner selve brannstasjonen også å vise igjen.

Vi er i gang med å støpe underste dekke flere steder på tomten, til venstre på bildet under ser dere arbeid med armering av ytterste vognhall som blir verkstedet. Ved siden av ligger klargjøringshallen. Bak den oransje kranen ligger motsatt ende av vognhallene. Helt til høyre i bildet ser dere litt av den nye pumpestasjonen til VA som skal erstatte det lille hvite huset.

I det store hullet ligger det nå nye utslippsledninger som går ut i sjøen og som skal kobles til den nye pumpestasjonen og annet ledningsnett i grunnen.