Byggeplass skilt på plass

25.juni 2021

Det er mye aktivitet i området om dagen og alle jobber for å ha en så sikker som mulig hverdag for de som bor her og de som jobber her. Vi jobber på spreng for at det skal bli litt bedre for trafikken i området når vi tar ferie.

Det er forberedende arbeider som må gjøres før en kan gå i gang med selve brannstasjonen og omkringliggende bygg som pågår nå. Over ferien håper vi å komme i gang med bygging og har i den forbindelse fått på plass to kontainere med byggeplass skilt på seg. De skiltene har vi fått hjelp til å lag av ungene i barnehagen i nabolaget.

Det første byggeprosjektet vi kommer i gang med er bygget som skal inneholde en nettstasjon for Lyse Elnett og et fjernkjøleanlegg for Lyse Neo. Her er en video som viser hva fjernkjøling er.