Fullskala test av teknisk anlegg

27.januar 2023

Det vil på torsdag 02.02 bli utført en fullskala test av det tekniske anlegget på brannstasjonen. Før det er det planlagt en generalprøve på tirsdag 31.01. Under disse testene vil det bli en del talemeldinger på anlegget som kan høres utenfor bygget. Dette vil kun foregå på dagtid.

Når stasjonen står ferdig og er operativ vil en kun høre disse talemeldingene om brannalarmen går, ikke om alarmen for utrykning går på stasjonen.