Lekter på plass for arbeid med sjøledninger

31.august 2021

Nå er lekteren på plass i Lervig bukta og den skal brukes til å klargjøre for sjøledninger som skal legges ut i Lervig bukta og videre ut i havnebassenget utenfor Lervig brygge.

Det er 4 store ledninger som skal legges ut til forskjellige dyp.

2 sjøledninger skal tilknyttes VA pumpestasjonen som skal bygges i forlengelsen av brannstasjonen.

2 sjøledninger skal tilknyttes til Lyse Neo sitt fjernkjøleanlegg som kommer like ved der salgsbrakkene til Selvåg bolig står i dag.