Lysregulering i Breivikveien og stenging av utkjørsel

13.oktober 2022

Vi skal i gang med å koble VA-ledninger og fjernvarme i gaten like utenfor utkjørselen ved blokk B og C i Lervig Maritim.

Dette er i tidsrommet fra torsdag 13.10.2022 og i verste fall frem til 04.11.2022. Blir vi ferdige før, åpner vi selvsagt utkjørselen igjen så snart vi er ferdige.

Bildet under viser godkjent plan fra trafikkavdelingen i Stavanger kommune.

Det må i denne perioden brukes inn- og utkjørsel nordøst for Kiwi butikken. Det er også satt av eget område for varelevering til Kiwi for at disse ikke skal hindre trafikkflyten.

Breivikveien vil alltid være åpen, men det vil bli lysregulert da det kun vil være et kjørefelt på et område.

Ved behov i rush tiden vil det også være manuell dirigering i rundkjøringen.

Vi beklager ulempen dette medfører for dere, men ber om forståelse for arbeidet som skal gjøres.