Nabovarsel for grunnarbeider og masseutskifting

26.mars 2021

Vi har sendt ut nabovarsel til omkringliggende naboer angående varsel om oppstart av grunnarbeider og masseutskifting av tomten til brannstasjonen og deler av den nye Lervig parken.

Første steg blir den skraverte lille firkanten hvor VA-avløpsstasjonen kommer. Her skal i starte gravearbeider og fjerne forurenset masse først. Så fortsetter vi å fjerne forurenset masse i de resterende arealer trinn for trinn.