Omkjøring i Breivikveien

10.mars 2022

Det blir i en kort periode omkjøring i Breivikveien.

Vi har lagt veien i en liten sving innom byggeplassen fordi vi skal grave tvers over Breivikveien og kan selvfølgelig ikke stenge den for all trafikk.

Omkjøring vil bli godt skiltet og vises på bilder under.

Sykkel- og gangsti kan brukes som normalt.