Omkjøring i krysset Breivikveien – Ryfylkegata/ Sandnesgata

03.mars 2021

Som dere sikkert har registrert holder Nordbø maskin på med gravearbeid for oss i forbindelse med utskifting av rør i bakken. Dette er en del av forberedelsene til den nye brannstasjonen som kommer her i Lervig og Lervig kvartalet som kommet lenger oppe ved Haugesundsgata.

I den forbindelse vil det bli noe omkjøring alt ettersom arbeidet skrider frem.

Pr. i dag er det Fase 1 som er gjeldende, men fra midten av uke 10 vil vi gå over til Fase 2. Fase 2 vil være frem til månedsskifte mai/ juni.

Beklager ulempen dette måtte medføre.