Omkobling av fjernvarme fra Lyse Neo medfører nedetid for fjernvarmen i området

22.november 2022

Snart skal fjernvarmenettet i området koples på fjernvarmenettet fra Forus. Det betyr at i stedet for å få varme fra den gassfyrte kontaineren som står på andre siden av Breivikveien, får dere nå overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen på Forus. For å få til dette, må beklageligvis fjernvarme-forsyningen stenges ned fra tirsdag 29.11.2022 kl. 08:00 til et stykke ut på kvelden. Det er dessverre vanskelig å oppgi eksakt tidspunkt for når alt er tilbake i normal drift, men det jobbes så raskt og effektivt som mulig. Lyse Neo sender ut sms når de er ferdige.

Når omkoplingen er gjort, kan Lyse Neo stenge ned varmekontaineren som står i Breivikveien, og det blir ikke mer utslipp fra pipen der.

Arbeidet medfører noe graving sør for Breivikveien de neste to ukene. Inn-/utkjørsel vest blir dessverre stengt, men inn-/utkjørsel øst er åpen slik at dere alltid har adkomst. Vi beklager de ulempene dette medfører. Ta kontakt med Lyse Kundesenter hvis dere lurer på noe angående fjernvarmen.