Omlegging av trase for gående og syklende i Ryfylkegaten

17.januar 2023

Onsdag morgen vil det bli en omlegging av trase for gående og syklende langs Ryfylkegaten fra sykehjemmet og mot rundkjøring i Breivikveien.

Tegning under viser hvor traseen vil bli fra i morgen tidlig. Grønn strek/ pil.