Planlagt utslipp ved Lervig brannstasjon

10.juni 2022

I sammenheng med at en pumpestasjon og avløpsrør skal oppgraderes vil det i en liten periode gå avløpsvann ut i fjorden.

Derfor frarådes alle å bade i Lerviga (se området markert med rødt). Rådet om å unngå å bade vil etter planen gjelde mellom mandag 13. juni og fredag 17. juni.

Det vil bli satt i verk tiltak, og det vil brukes ekstra pumpeutstyr for å minimere utslippet, og gjøre perioden så kort som mulig.

Statsforvalteren er informert, og har godkjent utslippet.

Denne informasjonen ligger også på kommunens nettsider, se vedlag link:

https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byggeprosjekter/lervig-brannstasjon/

Ved igangkjøringen og oppkoblingen av den nye pumpestasjonen, mandag 13. juni, vil det foregå arbeid utover normal arbeidstid.