Rundkjøring tilbake og bussen går i Sandnesgata igjen

08.juli 2021

Endelig er rundkjøringen tilbake og bussen starter å kjøre i Sandnesgata igjen fredag morgen. Gang- og sykkelstien mellom Krossgata og Sandnesgata er også åpen for ferdsel igjen. Gående mot sentrum har fortsatt gang- og sykkelsti langs sjøen opp mot parken og videre opp Ryfylkegaten.

Alle arbeider rundt tomten til den nye brannstasjonen tar fra fredag ettermiddag 3 ukers ferie. Så nyt freden og ha en riktig god sommer.

Her er oppdatert trafikkplan som blir gjeldende for biltrafikk det neste året. Det kan forekomme endringer for gående og syklende etter ferien, men det vil bli varslet og skiltet godt.