Situasjonen / Området
Schancheholen brannstasjon har beliggenhet midt i en trafikkøy omkranset av et veinett med påkjøringsfelt, motorvei med ny sykkelstamvei og tuneller. Mot vest, er det fra en viss høyde, utsikt mot Mosvannet. Byggelinjer i gjeldende reguleringsplan og bestemmelser definerer plassering av bygget på tomten. Vognhallens plassering, med effektiv og kort avstand til motorvei og tuneller i forbindelse med rask utrykning, har vært premissgivende for utformingen.

Konsept arkitektur
Bygget er overordnet planlagt som et kompakt volum, med utvalgte skrå flater, og utskårne nisjer for innganger og terrasser som til sammen danner en skulpturell form.

Mot øst og motorveien med den mest støyende trafikken, har volumet lukkede flater med mindre vindusåpninger. Mot vest har bygget et mer åpnet uttrykk. Vognhallen har store glassporter og mannskapsavdelingens oppholdsrom er plassert mot utsikten over Mosvannet.

Grunnet tomtens beliggenhet midt i trafikkstrømmen finnes det ingen «stille side» for plassering av mannskapets soverom. Det har derfor vært viktig å få mannskapsavdelingen, hvor brannmannskapet tilbringer det meste av sin passive tid, opp i toppen av bygningen. Da får man avstand til trafikk og støy, det er mer lys, luft og utsikt, og mulighet for å skape gode, skjermede uteoppholdsrom.

Hovedmaterialet utvendig er vedlikeholdsfri trekledning i to farger. Dette er et robust materiale, med gode miljøegenskaper og minimalt med vedlikehold. De utskårne nisjene som danner rom for terrasser og innganger, er valgt å gi en vennlig, inviterende kontrastfarge i en varm fargetone. Takflatene blir aktivt utnyttet for energiproduksjon i form.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

SAMARBEIDSPARTNERE