Overlevert bygg

02.desember 2021

01.12.2021 overleverte vi bygget til Stavanger Kommune. Rogaland Brann og Redning vil ta i bruk bygget i løpet av desember. Det eneste som gjenstår nå er beplantning av jorddekket. Dette er utsatt til våren