Status per 03.11.21

03.november 2021

I løpet av de neste to ukene vil uteområdet bli ferdigstilt. Vi holder fremdeles på med diverse testing av bygget og det pågår montering av inventar.  Bygget skal overleveres om 4 uker, onsdag 1 desember.

Bildet vedlagt er tatt fra den store terrassen hvor en kan se sedumtaket over vognhallen