Status per 26.08.21

26.august 2021

Vi begynner å bli ferdige med det innvendige arbeidet. Fram mot overlevering så vil det pågå innredningsarbeid, testing av det tekniske anlegget og opparbeidelse av uteområdet. Vi har begynt arbeidet med løsteinsmuren som dere kan se på bildet her