Status per 30.03.2021

30.mars 2021

Bygget er nesten tett og vi er i gang med innvendig arbeid som gipsing, maling og gulvlegging i enkelte soner.

Monteringen av fasadeelementene i tre er nesten komplett.

Videre framover vil det innvendig arbeidet fortsette

I april/mai vil porter og dører i yttervegg bli montert og det vil pågå noe arbeid utendørs